VAGA NA RUČNOM PALETNOM VILIČARU PROIZVOĐAČA DINI ARGEO, SERIJA TPWLK

KARAKTERISTIKE VAGA:

 • Aplikacije: vaganje, brojanje, tariranje, nuliranje, postotno vaganje, 

+/- provjera tolerancije, vaganje u kg i lb, HOLD funkcija

 • Kompletna vaga izrađena od INOX-a, zaštita IP65
 • Mjerne doze od INOX-a, zaštita IP68
 • Display LCD osvjetljeni, visina brojki 25 mm 
 • Vodonepropusna tipkovnica (17 tipki) 
 • Zaštita mjernih doza IP68
 • Dimenzije  vilica 1180 x 550 x 80 mm
 • Preciznost vaganja 0,05% max. kapaciteta
 • Kotači jednostruki  poliuretan
 • Napajanje  adapter 230VAC i punjive baterije (kapacitet neprekidnog rada 80 sati)
vaga na ručnom paletnom viličaru

(*) CE-M ovjereno u EU-istovjetno ovjeri od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo RH

Karakteristike vage na ručnom paletnom viličaru

VAGA NA RUČNOM PALETNOM VILIČARU PROIZVOĐAČA DINI ARGEO, SERIJA TPWLK

KARAKTERISTIKE VAGA:

 • Aplikacije: vaganje, brojanje, tariranje, nuliranje, postotno vaganje, 

+/- provjera tolerancije, vaganje u kg i lb

 • Kućište terminala izrađena od INOX-a, zaštita IP65
 • Display LCD osvjetljeni, visina brojki 25 mm 
 • Vodonepropusna tipkovnica (17 tipki) 
 • Zaštita mjernih doza IP68
 • Dimenzije  vilica 1150 x 550 x 85 mm
 • Preciznost vaganja 0,05% max. kapaciteta
 • Kotači jednostruki  poliuretan
 • Napajanje  adapter 230VAC i punjive baterije (kapacitet neprekidnog rada 80 sati)
Vaga na ručnom paletnom viličaru proizvođača dini argeo, serija tpwlk

(*) CE-M ovjereno u EU-istovjetno ovjeri od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo RH

Karakteristike vage na ručnom paletnom viličaru