OSOVINSKE VAGE PROIZVOĐAČA DINI ARGEO, SERIJA WWS

Osovinske vage s mobilnim platformama i terminalom s printerom. Prijenos podataka spojnim kablom, žIčno spajanje platformi s terminalom touch screen

KARAKTERISTIKE VAGA:

 • Vaganje kotača i osovina kamiona
 • Vaganje u pokretu
 • Platforme izrađene od posebne aluminijske legure visoke čvrstoće, lagane i jednostavne za prijenos, različitih dimenzija, max. spoj dvije platforme
 • Sastavnice platforme: mjerne doze, spojna kutija, kotači
 • Zaštita IP 68 protiv vode i prašine
 • Očitanje mase pojedine osovine kotača
 • Očitanje ukupne mase osovina kotača
 • Očitanje ukupne težine vozila
 • Mogućnost vaganja s unaprijed upisanom tarom
 • Terminal i printer smješteni u prijenosni kofer, zaštita od vanjskih utjecaja 

(voda, prašina)

 • Pohrana do 500 odvaga
 • Napajanje:  adapter 220VAC/6VDC/1A i punjive baterije (10 sati neprekidnog rada)
 • Mogućnost ispisa vagarskog listića: naziv prodavatelja, redni broj vaganja, 

datum i vrijeme)

Osovinske vage

*Spoj četiri platforme s uređajem dfkwr

SPOJ ČETIRI PLATFORME S UREĐAJEM DFKWR

*Spoj dvije platforme s uređajem 3590ektr

SPOJ DVIJE PLATFORME S UREĐAJEM 3590EKTR

OSOVINSKE VAGE PROIZVOĐAČA DINI ARGEO, SERIJA WWSTRF

Osovinske vage s mobilnim platformama I terminalom s printerom
Prijenos podataka bežIčni (wireless).

KARAKTERISTIKE VAGA:

 • Vaganje kotača i osovina kamiona
 • Vaganje u pokretu
 • Platforme izrađene od posebne aluminijske legure visoke čvrstoće, lagane i 

jednostavne za prijenos, različitih dimenzija, max. spoj dvije platforme

 • Na platformi display za očitanje mase, spoj s terminalom putem Wireless-a
 • Sastavnice platforme: mjerne doze, spojna kutija, kotači
 • Zaštita IP 68 protiv vode i prašine
 • Očitanje mase pojedine osovine kotača
 • Očitanje ukupne mase osovina kotača
 • Očitanje ukupne težine vozila
 • Mogućnost vaganja s unaprijed upisanom tarom
 • Terminal i printer smješteni u prijenosni kofer, zaštita od vanjskih utjecaja 

(voda, prašina)

 • Pohrana do 500 odvaga
 • Napajanje:  adapter 220VAC/6VDC/1A i punjive baterije (10 sati neprekidnog rada)
 • Mogućnost ispisa vagarskog listića: naziv prodavatelja, redni broj vaganja, 

datum i vrijeme)

Spoj do osam platformi s uređajem 3590ektr

*Spoj četiri platforme s uređajem dfkwr

Spoj četiri platforme s uređajem dfkwr

* Spoj do osam platformi s uređajem 3590ektr

Spoj do osam platformi s uređajem 3590ektr