Potvrda HAA (Hrvatske akreditacijske agencije) o akreditaciji Libra tehničar d.o.o za HRN EN ISO/IEC 17025:2007.

Norma: HRN EN ISO/IEC 17025:2007

Područje akreditacije: Umjeravanje neautomatskih vaga i utega

Adresa: II Praćanska 6/A, 10000 Zagreb

Tel.: +385 1 6050 345 – Fax: +385 1 6050 067

E-mail: [email protected]Web: www.librateh.hr

 

1. Politika i ciljevi kvalitete

Strateški cilj Libra tehničar Laboratorija je kvaliteta. Libra tehničar Laboratorij će ulagati sve svoje stručne potencijale u cilju stalnog razvoja svojih ispitnih sposobnosti na području umjeravanja neautomatskih vaga.

Osoblje Laboratorija se obvezuje da dosljedno poštuje zahtjeve sustava kvalitete s ciljem stalnog poboljšavanja kvalitete usluga. Zadovoljstvo korisnika usluga najvažniji je cilj Laboratorija.

Stoga su dugoročni ciljevi politike kvalitete Libra tehničar Laboratorija:
– Potpuno zadovoljstvo kupca u smislu zadovoljenja svih zahtjeva,
– Motiviranje zaposlenika i njihov puni angažman na poboljšanju kvalitete,
– Stalno poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom.

Strategiju i politiku poslovanja podredili smo ostvarenju ovih ciljeva, a sadašnjim i budućim kupcima želimo dati uvjerenje da smo im pouzdan partner kroz našu kvalitetnu uslugu.

Libra tehničar Laboratorij je u međunarodnoj normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 prepoznao zahtjeve i prihvatio ih kao pravi put ka ostvarenju navedenih ciljeva.

Edukacija djelatnika će biti stalni zadatak Laboratorija, a voditelj Laboratorija i direktor tvrtke Libra tehničar d.o.o. će osiguravati sve potrebne preduvjete za njezinu realizaciju.
Realizacija politike kvalitete stalna je zadaća svih djelatnika tvrtke.

Prilog potvrdi o akreditaciji

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *