Od 2015. tvrtka Libra tehničar ovlašteno je tijelo za redovnu i izvanrednu ovjeru zakonitih mjerila mase i utega od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo.

Libra tehničar d.o.o. akreditirano je inspekcijsko tijelo prema normi HRN EN ISO/IEC 17020:2012 od strane Hvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu  Potvrde o akreditaciji broj 6495.

U svojim redovima imamo četiri ovlaštena mjeritelja s položenim ispitom za ovlaštenog mjeritelja čime dokazuju da poznaju zakonske i upravne propise i opća mjeriteljska načela.

Tvrka Dini Argeo nas je 2018.godine ovlastila kao tijelo za provođenje prvih ovjera vaga izvedenih s njihovim terminalima.

Niže možete pročitati Rješenje o odobrenju i Potvrdu o akreditaciji:
5_Rjesenje_o_odobrenju_-_Libra_tehnicar_(Dodatak_10)_32_potpisano(1)

Rješenje o odobrenju
Rješenje o odobrenju