ŽELJEZNIČKA VAGA-VAGA ZA VAGANJE TERETNIH VAGONA

SASTAVNICE VAGE

 • Most vage, metalni profili, 21 m dužine, 1.8 m širine sa ugrađenim željezničkim tračnicama. 
 • Mjerne doze : 8 mjernih doza 

Nosivosti 30 t svaka, sa pripadajućim alatima. 

Izrađene od nehrđajućeg materijala

Kablovi i spojna kutija provlače se kroz most u jamu vage        

Certifikat OIML (EU)

Zaštita IP 69K                                                                                             

 • Terminal s programom za željezničke vage

Kućište od INOX-a  

Ekran, dislay LCD 

Tipkovnica  folijska 15 alfa numeričkih tipki 

Komunikacije: RS 232,RS485.Ethernet

Program za željezničke vage omogućava rad sa terminalom , spojenim na printer 

Ispis na vagarinki:

  • Naziv, adresa firme
  • Vrijeme vaganja, datum
  • Prvo, drugo vaganje(T/B/N)
  • Kupac / dobavljač
  • Roba …..
 • Terminal se može spojiti na program koji postoji ili program za praćenje prometa preko vage LibraWin ili modificirati postojeći program.
 • Terminal je certificiran, certifikat  EU – Test Conformity
 • Uređaj za ispis vagarinke – printer EPSON LX350