OPREMA ZA VAGANJE SILOSA I TANKOVA NOSIVOSTI DO 300 t

 • Elektronički  element za montažu na montirane noseće noge silosa
 • Strain Transducer-mjerni sustav tip 3300 SS
 • Zaštita IP67, 
 • Osjetljivost 1 mV/V
 • Fixsni kabel dužine 5m
 • Spojna  kutija  za četiri  strain transducer
 • Sustav 8 mjernih ćelija
silos tankovi pokazni uredjaj

 TERMINAL tip CPWE (Panel- procesni terminal) 

           

 • Komunikacije: RS 232 x 2kom/RS 485 
 • Podržava instaliranu platformu(mjerne doze)
 • Terminal je programabilan prema zahtjevu kupca
 • Tikovnica alfa numerička- membranska 25 tipki
 • Display  za masu  osvijetljeni grafički LED 
 • Kućiste aluminijsko IP65,  dimenzija 202 x105x147 mm,  
 • I/O Kartica. Analogni izlz 5-20mA za spoj do 16 mjenih ćelija (impend.350Ω)
 • 16 optoisolated electronic outputs 0.15A 48Vac / 0.15A 60Vdc – prilagodljivi
 • 8 optoisolated inputs, prilagodljivi prem vanjskim funkcijskim tipkama (ovisno o software-u)
 • Program BATCH multifunkcijnalni software za doziranje ,punjenje,  pražnjenje.
silos tankovi pokazni uredjaj