Vage na ručnim viličarima

Tip SavAR 2100

– ručni paletni viličar sa digitalnom vagom

ručni paletni viličar tip SavAR 2100Karakteristike:
– Tip SavAR 2100
– Max. 200/500/2200 kg, podjeljak d=0,2 / 0,5 / 1 kg
– Preciznost vaganja 0,1%
– Dužina vilica 1150 mm
– Širina vilica 170 mm
– Visina dizanja vilica 120 mm
– Širina viličara 540 mm
– Kotači jednostruki vulkolan
– Mogućnost tariranja

Opcije:
– izvedba sa printerom

Dodatna oprema:
– akku baterija

Napomena:
vaga ima tipno odobrenje u Republici Hrvatskoj, može se ovjeriti od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo

Potvrda HAA o akreditaciji 17025

Područje akreditacije: Umjeravanje neautomatskih vaga razreda točnosti I,II,III i III te utega razreda točnosti F1,F2,M1,M2 i M3.

HRN EN ISO/IEC 17025:2007

Potvrda o HAA akreditaciji 17020

Područje akreditacije: Inspekcija vaga i utega

HRN EN ISO/IEC 17020:2012

Rješenje Državnog zavoda za mjeriteljstvo

Libra tehničar d.o.o. ovlašteni servis za pripremu i podnošenje na ovjeru zakonskih mjerila (vaga) .