Libra tehničar d.o.o. akreditirani je umjerni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 2147.

Posjedujemo vlastiti suvremeno opremljeni laboratorij sa sofisticiranom opremom u kojoj vršimo umjeravanje.

Prema potrebama kupaca, usluge umjeravanja vršimo i na terenu što nam omogućuje posjedovanje vlastitih resursa.

U nastavku teksta možete vidjeti Potvrdu o akreditaciji i prilog potvrdi

HAA umjeravanje

Tijek procesa umjeravanja