POLITIKA I CILJEVI KVALITETE

Strateški cilj Libra tehničar Laboratorija je kvaliteta. 

Libra tehničar Laboratorij će ulagati sve svoje stručne potencijale u cilju stalnog razvoja svojih ispitnih sposobnosti na području umjeravanja neautomatskih vaga. 

Osoblje Laboratorija se obvezuje da dosljedno poštuje zahtjeve sustava kvalitete s ciljem stalnog poboljšavanja kvalitete usluga. Zadovoljstvo korisnika usluga najvažniji je cilj Laboratorija.

Stoga su dugoročni ciljevi politike kvalitete Libra tehničar Laboratorija:

  • Potpuno zadovoljstvo kupca u smislu zadovoljenja svih zahtjeva,
  • Motiviranje zaposlenika i njihov puni angažman na poboljšanju kvalitete, 
  • Stalno poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom.

Strategiju i politiku poslovanja podredili smo ostvarenju ovih ciljeva, a sadašnjim i budućim kupcima želimo dati uvjerenje da smo im pouzdan partner kroz našu kvalitetnu uslugu.

Libra tehničar Laboratorij je u međunarodnoj normi 

HRN EN ISO/IEC 17025:2017 

prepoznao zahtjeve i prihvatio ih kao pravi put ka ostvarenju navedenih ciljeva.

Edukacija djelatnika će biti stalni zadatak Laboratorija, a voditelj Laboratorija i direktor tvrtke Libra tehničar d.o.o. će osiguravati sve potrebne preduvjete za njezinu realizaciju.

Realizacija politike kvalitete stalna je zadaća svih djelatnika tvrtke.

TIJEK PROCESA UMJERAVANJA

Tijek procesa umjeravanja