Servis

Libra tehničar d.o.o. uslugu servisa vrši na svim vrstama vaga i za to posjeduje propisnu opremu i vlastita vozila.

Servis je zbog specifičnosti primjene vaga podijeljen u više segmenata, i to:
– laboratorijske vage
– vage u skladištima i pogonima
– vage na betonskim postrojenjima i asfaltnim bazama
– mosne i željezničke vage
– vage drugih namjena, osovinske vage, vage na utovarivačima
– vage za mjerenje mase u silosima i dr.

Uslugu servisa i održavanja vaga vršimo kod korisnika (na mjestu ugradnje vage) ili u prostorijama servisa, ovisno o zahtjevu korisnika i vrsti vaga

Odziv na usluge servisa vaga je promptan, u roku od 8 do 24 sata od poziva.

Uslugu prilagođavamo potrebama korisnika vage, a radimo i subotom i nedjeljom.

Dajemo jamstvo za izvršenu uslugu servisa vage.

Dežurni telefon: 01 6050-345

 

Potvrda HAA o akreditaciji 17025

Područje akreditacije: Umjeravanje neautomatskih vaga razreda točnosti I,II,III i III te utega razreda točnosti F1,F2,M1,M2 i M3.

HRN EN ISO/IEC 17025:2007

Potvrda o HAA akreditaciji 17020

Područje akreditacije: Inspekcija vaga i utega

HRN EN ISO/IEC 17020:2012

Rješenje Državnog zavoda za mjeriteljstvo

Libra tehničar d.o.o. ovlašteni servis za pripremu i podnošenje na ovjeru zakonskih mjerila (vaga) .