PRECIZNA VAGA PROIZVOĐAČA DINI ARGEO, SERIJA GAEPKR

KARAKTERISTIKE VAGA:

 • Aplikacije: vaganje, brojanje, tariranje po cijelom opsegu vage, postotno vaganje, 

+/- provjera tolerancije, vaganje u različitim mjernim jedinicama

 • Kompetna vaga izrađena od INOX-a, zaštita IP65
 • Display osvjetljeni , može se odvojiti od kućišta 

(dodatna opcija: stativ za montažu displaya)

 • Vodootporna folijska tipkovnica sa 7 tipki, zaštita IP65 
 • Funkcijska tipke: 5 + 4 za odabir funkcija
 • Digitalna kalibracija
 • Napajanje  adapter 230V AC/12V DC
 • Komunikacija RS 232 za PC ili printer
Precizna vaga GAEPKR

(*) CE-M ovjereno u EU-istovjetno ovjeri od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo RH

Karakteristike vage DINI ARGEO, SERIJA GAEPKR

PRECIZNA VAGA PROIZVOĐAČA DINI ARGEO, SERIJA GAI

KARAKTERISTIKE VAGA:

 • Aplikacije: vaganje, brojanje, tariranje po cijelom opsegu vage, vaganje ispod vage, postotno vaganje, vaganje u različitim mjernim jedinicama
 • RS 232 serijska komunikacija
 • Externa kalibracija 
 • Zaštitni pokrov mjerne plohe za modele GAI420, GAI620
 • Osvijetljeni LCD display, visoke rezolucije, visina brojki na ekranu 16,5 mm
 • GLP protokol
 • Napajanje adapterom 230VAC/12VDC
 • OPCIJA: dodatni display za prikaz mase
Precizna vaga Gai

CE-M ovjereno u EU-istovjetno ovjeri od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo RH

Karakteristike precizne vage GIA

PRECIZNA VAGA PROIZVOĐAČA DINI ARGEO, SERIJA HLD

KARAKTERISTIKE VAGA:

 • Aplikacije: vaganje, brojanje, tariranje po cijelom opsegu vage, postotno vaganje, vaganje u različitim mjernim jedinicama
 • Display osvjetljeni sa 7 digita, visina brojki 16mm
 • Vodootporna folijska tipkovnica sa 7 tipki
 • Napajanje adapterom 230VAC/12VDC
 • Ugrađena accu baterija (30 radnih sati)
 • Komunikacija RS 232 za PC ili printer
Precizna vaga proizvođača dini argeo, serija hld

CE-M ovjereno u EU-istovjetno ovjeri od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo RH

Karakteristike precizne vage

CE-M ovjereno u EU-istovjetno ovjeri od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo RH

Karakteristike precizne vage

PRECIZNA VAGA PROIZVOĐAČA DINI ARGEO, SERIJA HLD

KARAKTERISTIKE VAGA:

 • Aplikacije: vaganje, brojanje, tariranje po cijelom opsegu vage, postotno vaganje, 

+/- provjera tolerancije

 • Kućište vage izrađeno od INOX-a
 • Display LED sa 7 digita visina brojki 15 mm, 6 led inikatora za prikaz funkcije
 • Vodootporna folijska tipkovnica sa 8 tipki
 • Zaštita IP 65
 • INOX prijemnik tereta 
 • Digitalna kalibracija i kofiguracija preko tipkovnice vage
 • Napajanje  adaprer 230V AC/12V DC
 • Komunikacija RS 232 za PC ili printer

CE-M ovjereno u EU-istovjetno ovjeri od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo RH

Karakteristike precizne vaga proizvođača dini argeo, serija trd

PRECIZNA VAGA PROIZVOĐAČA DINI ARGEO, SERIJA HLD

KARAKTERISTIKE VAGA:

 • Aplikacije: vaganje, brojanje, tariranje po cijelom opsegu vage, postotno vaganje, 

+/- provjera tolerancije

 • Kućište vage izrađeno od INOX-a
 • Display LED sa 7 digita visina brojki 15 mm, 6 led inikatora za prikaz funkcije
 • Vodootporna folijska tipkovnica sa 8 tipki
 • Zaštita IP 65
 • INOX prijemnik tereta 
 • Digitalna kalibracija i kofiguracija preko tipkovnice vage
 • Napajanje  adaprer 230V AC/12V DC
 • Komunikacija RS 232 za PC ili printer
Precizna vaga proizvođača dini argeo, serija trd

CE-M ovjereno u EU-istovjetno ovjeri od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo RH

Karakteristike precizne vaga proizvođača dini argeo, serija trd