Libra bežično rješenje

wireless-kolska-vaga

 

Prateći stanje tehnologije, tvrtka Libra Tehničar je vlastitim snagama razvila novi sistem obrade podataka s terminala mosne – kolske vage.

Komponente prikazane na slici su:
1.) Mettler Toledo IND246 terminal s našim “Libra WiFi AP” modulom s vanjskom antenom
2.) 10.1″ Android tablet s našom posebnom aplikacijom “Vagaclient”
3.) Star SP712 matrični POS printer s WiFi sučeljem (WiFi power pack)

Sve komponente povezane su bežično, a sam tablet je potpuno mobilan u dometu “Libra WiFi AP” modula.

Sistem je moguće prilagoditi i na druge tipove vagarskih terminala dodavanjem “Libra WiFi AP” modula bilo u internoj, bilo eksternoj varijanti , a naravno može se koristiti i neki drugi tip printera koji podržava WiFi wireless sučelje.

“Vagaclient” je cross-platform mobilna aplikacija razvijena potpuno u “Libra Tehničar d.o.o.”, pa ju je moguće prilagoditi i i za druge primjene gdje god se traži mobilna obrada podataka s vage.

 

DSC00028 DSC00045

Screenshot_2014-01-22-10-14-46 Screenshot_2014-01-22-10-15-48 

Screenshot_2014-01-22-10-15-54 Screenshot_2014-01-22-10-16-28

 

 

Potvrda HAA o akreditaciji 17025

Područje akreditacije: Umjeravanje neautomatskih vaga razreda točnosti I,II,III i III te utega razreda točnosti F1,F2,M1,M2 i M3.

HRN EN ISO/IEC 17025:2007

Potvrda o HAA akreditaciji 17020

Područje akreditacije: Inspekcija vaga i utega

HRN EN ISO/IEC 17020:2012

Rješenje Državnog zavoda za mjeriteljstvo

Libra tehničar d.o.o. ovlašteni servis za pripremu i podnošenje na ovjeru zakonskih mjerila (vaga) .