Mosna vage

Mosna, mostna, kamionska, kolska, kolna vaga samo su jedni od naziva ekonomičnog proizvoda koji je neophodan za velike tvrtke kako bi što jednostavnije i lakše obavili ulazna ili izlazna vaganja robe.

Navedene vage se najviše koriste u velikim industrijskim postrojenjima, pilanama, kamenolomima, betonskim potrojenjima i na asfaltnim bazama.  

Kako bi poboljšali produktivnost, smanjili troškove i gubili nepotrebno vrijeme predstavljamo Vam više varijanti elektroničkih mosnih vaga s opremom svjetski poznatih proizvođača.

Mostovi za mosne vage mogu biti u potpunosti metalne, te kombinirane metalno – betonske. Metalno-betonski mostovi se isporučuju spremni za nalijevanje betona. Mosne vage standardno isporučujemo u dimenzijama 6 x 3m, 9 x 3m, 12 x 3m, 16 x 3m i 18 x 3m. Na zahtjev naručitelja, mosne vage mogu biti i u drugim dimenzijama.

Mogućnost ugradnje svih naših mosnih vaga može biti u plitku jamu (ukopana) ili nadzemna montaža na betonsku podlogu. Za nadzemne vage koristimo metalne ili betonske navozne rampe za prilaz na most vage. Ispod mostova se ugrađuju mjerne ćelije za mjerenje mase, odobrene od strane OIML-a. Mjerne ćelije se spajaju u spojnu kutiju, te od spojne kutije kablom prema pokaznom uređaju.

Prikaz nadzemne montaže vage

*Prikaz nadzemne montaže vage

Prikaz nadzemne montaže vage

*Građevinski radovi se izvode prema tipskom projektu koji osigurava Libra tehničar.

Građevinski radovi se izvode prema tipskom projektu koji osigurava Libra tehničar.

Pokazne uređaje isporučujemo sukladno zahtjevima Kupaca i karakteristikama mjernih ćelija. Svi pokazni uređaju su odobreni u EU te se može vršiti prva ovjera vage od strane ovlaštenog certificiranog tijela.

TERMINAL sa programom za mosne vage

 • Kućište od INOX-a dimenzije 328x186x144  
 • Ekran grafički,osjetljiv na dodir(touch scrane) dimenzija  120x90mm
 • Tipkovnica  folijska 15 alfa numeričkih tipki , tri led indikatora     stanja  
 • Moguće spojiti na terminal tipovnicu Za PC (QWERTZ)
 • Komunikacije RS 232 x 2kom(spoj sa PC-om i Ethernet)
 • Program za mosne vage AF03 omogućava rad sa terminalom,        spojenim na printer
 • Na Vagarinku se printa:

  Naziv, adresa firme

               Vrijeme vaganja, datum

               Prvo, drugo vaganje(T/B/N)

               Jedno vaganje sa memoriranim.tarama 

   Kupac / dobavljač

    Roba  i drugo

 • Terminal konfiguriran za printanje vagarinke  

postojeća  vagarike  ili na papir bez predprintanja (Prazan) A5 sa 

logom, nazivom tvrtke i ostalim potrebnim podatcima

 • Terminal je certificiran, certifikat  EU- Test Conformity, POTVRDA O SUKLADNOSTI
 • Prva ovjera  vage direktiva 209/23 EC : 
TERMINAL sa programom za mosne vage

TERMINAL sa programom za mosne vage

 • Kućište od INOX-a  
 • Ekran, dislay LCD 
 • Tipkovnica  folijska 15 alfa numetičkih tipki 
 • Komunikacije RS 232, RS485.Ethernet
 • Program za mosne vage omogućava rada sa   

terminalom , spojenim samo na printer:

 • Na Vagarinku se printa:

          Naziv, adresa firme

  • Vrijeme vaganja, datum
  • Prvo, drugo vaganje(T/B/N)
  • Kupac / dobavljač
  • Roba …..
 • Terminal se može spojiti na program koji postoji ili program za praćenje prometa preko vage, koji nudi Libra tehničar
TERMINAL sa programom za mosne vage

PRINTER za ispis vagarinki

DODATNE OPCIJE:

PROGRAM ZA PRAĆENJE PROMETA PREKO VAGE 

LibraWIN, koji ima puno više podataka nego sustav sa terminalom i printerom 

PC osigurava kupac.

Karakteristike programa:

 • prvo vaganje
 • drugo vaganje
 • jedno vaganje sa memoriranim tarama kamiona
 • registre: dobavljača – kupaca, roba, kamiona, vozača
 • izvješća prometa po: dobavljačima – kupcima, robama, kamionima, vozačima
 • izvješća svih  vaganja
 • izvješća krivih mjerenja vaganja
 • naknadna obrada
 • Mogućnost spoja na mrežu(ako postoji) sa exportom podataka 
PRINTER za ispis vagarinki

VAGANJE bez operatera

 • Semafor crveno / zeleno služi za regulaciju prometa i daje informacije vozaču kad krenuti / stati
 • Vozač sam vrši prvo vaganje (npr. ulaz materijala) prislanjanjem kartice na čitač koji se nalazi na stupu ispod semafora. Na isti način obavlja i drugo vaganje (npr. nakon istovara). Prateći semafor zna kad treba krenuti / stati.
 • Opcije: induktivne petlje za detekciju nailasku vozila, printer listića vagarinke za vozača na stupu, rampe za regulacije prometa, IP kamere sa spremanjem slika, dodatni veliki vanjski display.