Kranske vage

Kranske vage

HFM SERIJA

Model Nosivost (kg) Podjeljak (kg)
HFM 1T0.1 1000 0,1
HFM 3T0.5 3000 0,5
HFM 5T0.5 5000 0,5
HFM 10T1 10000 1
Preuzmite PDF brošuru
Kern kranska vaga HFM

 

 

HCB / HCN

Model Nosivost (kg) Podjeljak (g)
HCB 20K10 20 10
HCB 20K50 20 50
HCB 50K20 50 20
HCB 50K100 50 100
HCB 99K50 99 50
HCB 100K200 100 200
HCB 200K100 200 100
HCB 200K500 200 500
HCN 20K50IP 20 50
HCN 50K100IP 50 100
HCN 100K200IP 100 200
HCN 200K500IP 200 500
Preuzmite PDF brošuru
HCB / HCN

 

 

 

HDB / CH

Model Nosivost (kg) Podjeljak (g)
HDB 5K5 5 0,2
HDB 10K10 10 0,5
CH 15K20 15 1
CH 50K50 50 1
CH 50K100 50 2
Preuzmite PDF brošuru
HDB / CH

 

 

 

HFB

Model Nosivost (kg) Podjeljak (g)
HFB 150K50 150 50
HFB 300K100 300 100
HFB 600K200 600 200
Preuzmite PDF brošuru
Kern kranska vaga HFB

 

 

 

Dini Argeo

Model Nosivost (kg) Podjeljak (kg)
MCWNT1 300/600/1500 0,1/0,2/0,5
MCWN11T6 1500/3000/6000 0,5/1/2
MCWNT9 3000/6000/9500 1/2/5
MCWHU10 10000 2
MCWHU15 15000 2
MCWHU25 25000 5
MCWHU35 35000 10
Preuzmite PDF brošuru Preuzmite PDF brošuru

MCW09_Kranska_vaga_Dini_Argeo_lo   MCWH

 

 

Potvrda HAA o akreditaciji 17025

Područje akreditacije: Umjeravanje neautomatskih vaga razreda točnosti I,II,III i III te utega razreda točnosti F1,F2,M1,M2 i M3.

HRN EN ISO/IEC 17025:2007

Potvrda o HAA akreditaciji 17020

Područje akreditacije: Inspekcija vaga i utega

HRN EN ISO/IEC 17020:2012

Rješenje Državnog zavoda za mjeriteljstvo

Libra tehničar d.o.o. ovlašteni servis za pripremu i podnošenje na ovjeru zakonskih mjerila (vaga) .