Kontakt


Kontakt podaci:
Libra Tehničar d.o.o.
II Praćanska 6a, 10000 Zagreb
Tel1. 01 6050 345
Tel2. 01 6147 673
Fax. 01 6050 067
Please use the form below to send us an email:
(required, at least 2 characters)
(required)
(optional)
(required)

Potvrda HAA o akreditaciji 17025

Područje akreditacije: Umjeravanje neautomatskih vaga razreda točnosti I,II,III i III te utega razreda točnosti F1,F2,M1,M2 i M3.

HRN EN ISO/IEC 17025:2007

Potvrda o HAA akreditaciji 17020

Područje akreditacije: Inspekcija vaga i utega

HRN EN ISO/IEC 17020:2012

Rješenje Državnog zavoda za mjeriteljstvo

Libra tehničar d.o.o. ovlašteni servis za pripremu i podnošenje na ovjeru zakonskih mjerila (vaga) .