Analogne mjerne doze

Pretvarači sile koji u spoju sa terminalima pokazuju očitanje mase

analogne dozeanalogne dozeanalogne doze

Koriste se za izradu:
– vaga na betonskim postrojenjima i asfaltnim bazama
– platformskih vaga
– paletnih vaga – vaga viličara
– podnih vaga
– industrijskih vaga

Karakteristike:
– metalna kućišta izrađena od nehrđajućeg čelika
– spajanje paralelno i serijski
– analogni izlaz 2 ili 3mV/V
– kapacitet od 5 do 4400 kg
– razred točnosti od 1000 d do 6000 d (OIML R60)

 

analogne doze

koriste se za izradu:
– vaga na betonskim postrojenjima i asfaltnim bazama
– silosnih vaga
– vaga ispod tankova
– industrijskih vaga

karakteristike:
– metalna kućišta izrađena od nehrđajućeg čelika
– spajanje paralelno i serijski
– analogni izlaz 2 ili 3mV/V
– kapacitet od 50 do 7500 kg
– razred točnosti od 1000 d do 6000 d (OIML R60)

 

analogne doze

koriste se za izradu:
– mosnih i željezničkih vaga

karakteristike:
– metalna kućišta izrađena od nehrđajućeg čelika
– spajanje paralelno i serijski
– analogni izlaz 2 ili 3mV/V
– kapacitet od 10 do 100 t
– razred točnosti od 1000 d do 6000 d (OIML R60)

 

analogne doze

koriste se za izradu:
– platformskih vaga
– podnih vaga
– industrijskih vaga

karakteristike:
– metalna kućišta izrađena od nehrđajućeg čelika
– spajanje paralelno i serijski
– analogni izlaz 2 ili 3mV/V
– kapacitet od 3 do 1000 kg
– razred točnosti od 1000 d do 6000 d (OIML R60)

 

analogne doze

koriste se za izradu:
– platformskih vaga
– podnih vaga

karakteristike:
– metalna kućišta izrađena od nehrđajućeg čelika
– spajanje paralelno i serijski
– analogni izlaz 2 ili 3mV/V
– kapacitet od 30 do 660 kg
– razred točnosti od 1000 d do 6000 d (OIML R60)

Dodatna oprema

dodatna oprema za analogne doze

Terminali za spoj analognih mjernih doza i prikaz mase

CKW 55 L IND-429
IND-435 IND-449
T31P L T31XW L
T51P Indicator L T51XW Indicator L

Potvrda HAA o akreditaciji 17025

Područje akreditacije: Umjeravanje neautomatskih vaga razreda točnosti I,II,III i III te utega razreda točnosti F1,F2,M1,M2 i M3.

HRN EN ISO/IEC 17025:2007

Potvrda o HAA akreditaciji 17020

Područje akreditacije: Inspekcija vaga i utega

HRN EN ISO/IEC 17020:2012

Rješenje Državnog zavoda za mjeriteljstvo

Libra tehničar d.o.o. ovlašteni servis za pripremu i podnošenje na ovjeru zakonskih mjerila (vaga) .