25 godina uz Vas Libra Tehničar d.o.o.

Mosne vage sa metalnim mostom


Lider na tržištu po kvaliteti proizvodnje i ugradnje mosnih vaga. Više...

Precizne vage

Precizne vage proizvođača Kern mjernog područja do 64 kg. Više...

Vage za internu upotrebu

VALOR 1000, VALOR 2000,CS serija, PS serija, CL serija... Više...

Trgovačke vage

Trgovačke vage visoke kvalitete i konkurentne cijene, Više...

Automatizacija betonara


Priprema za ovjeru, organizacija ovjere od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo, izdavanje certifikata za ovjeru Više...

Vage za osovinski pritisak

Osovinske vage Dini Argeo
Više...

Vage na ručnim viličarima


Nudimo vage na svim vrstama ručnih viličara.. Više...

Kranske vage

.


Nudimo vage na svim vrstama ručnih viličara.. Više...

Analitičke vage

. Pouzdane,jednostavne za upotrebu i dugovječne, pružaju točne i ponovljive rezultate vaganja. Više...

Platformske vage

Platformske vage proizvođača Ohaus modela CKW, T31P, Više...

Zlatarske vage

Zlatarske vage, najkvalitetnije i najpovoljnije.. Više...

Potvrda HAA o akreditaciji 17025

Područje akreditacije: Umjeravanje neautomatskih vaga razreda točnosti I,II,III i III te utega razreda točnosti F1,F2,M1,M2 i M3.

HRN EN ISO/IEC 17025:2007

Potvrda o HAA akreditaciji 17020

Područje akreditacije: Inspekcija vaga i utega

HRN EN ISO/IEC 17020:2012

Rješenje Državnog zavoda za mjeriteljstvo

Libra tehničar d.o.o. ovlašteni servis za pripremu i podnošenje na ovjeru zakonskih mjerila (vaga) .